Doç. Dr. Öğr. Üyesi Aysel KARACA

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Aysel KARACA

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Aile Danışmanı (MEB onaylı)
 • Yetişkin Kognitif ve Davranış Terapisti (Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, Accredited Cognitive Behavioural Therapist, European Association for Behavioural and Cognitive Therapies)
 • Pozitif Psikoterapist (Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği, Almanya, Worlds Assocaitionof Positive Psychotherapy (WAPP)
 • Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimci Adayı (European Association for Mindfulness Based İntervention (EAMBA) tarafından akredite edilmiş sertifika eğitimi

Aldığı Sertifikalı Kurslar

 1. Kognitif ve Davranışçı Terapiler (KDT) Kursu, Anksiyete Bozukluklarında KDTDepresyonda KDTŞizofreni ve KDTBipolar ve KDTMadde Bağıımlılığı ve KDTYeme Bozuklukları KDTCinsel ve Eş terapileri ve KDTÇocuklarda ve Yaşlılarda KDT, Kognitif ve Davranışçı Terapi Derneği, Sertifika, 02.02.2014 (Uluslararası)
 2. World Association of Positive Psychotherapy (WAPP), Pozitif psikoterapide psikopatolojiler, Olgu Psikolojik Danışma, Sertifika, 12.02.2016 -14.02.2016 (Uluslararası) 
 3. World Association Positive Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 7: Various Theories of Psychotherapy and Counseling, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 25.12.2015 -27.12.2015 (Uluslararası)
 4. World Association Pozitif Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 5: Positive Therapeutic Relationship 2, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 31.07.2015 -02.08.2015 (Uluslararası)
 5. World Association Positive Psychotherapy, Positive Psychotherapy Module 4: Positive Therapeutic Relationship 1, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 29.05.2015 -31.05.2015 (Uluslararası)
 6. World Association of Positive Psychotherapy (WAPP), Pozitif psikoterapide çatışma çözümü, Olgu psikolojik danışmanlık, Sertifika, 18.04.2015 -19.04.2015 (Uluslararası)
 7. World Association Positive Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 3: Conflict Dynamics 2, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 18.04.2015 -19.04.2015 (Uluslararası)
 8. World Association of Positive Psychothrapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 2: Conflict Dynamics 1, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 24.01.2015 -25.01.2015 (Uluslararası) 
 9. World Association of Positive Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 1: Introduction to Advanced Subjects of Positive Psychotherapy & Psychodynamic Roots, OLgu Psikolojik Danışma, Sertifika, 01.11.2014 -02.11.2014 (Uluslararası) 
 10. Mındfullnes Temelli Stres Azaltma Programı. Mindfullnes İnstitute,İstanbul, 2017

 

Danışmanlık Konuları

 • Aile içi çatışmalar
 • Stresle başa çıkma (Bireysel,iş yeri, okul, aile)
 • Anksiyete (Kaygı) bozuklukları 
 • Sosyal Fobi 
 • Depresyon 
 • Sınav Kaygısı
 • Kronik hastalıklar ve uyum sorunları
 • İnfertilite (çocuk sahibi olamama) danışmanlığı
 • Bireysel ve grup terapileri
 • Eş terapisi

 

Eğitim konuları

 • Mindfulness temelli stres azaltma (MBSR) programı
 • Farkında Ebevenylik
 • Stres ile başetme
 • İnfertil çiftlerde stres azaltma programı
 • Kronik Psikiyatri Hastalarında Sosyal Beceri Eğitimi
 • Kendini tanıma grup çalışmaları
 • Duyguları tanıma atölyesi
 • İş Stresi  ile başa çıkma

 

AKADEMİK FAALİYETLERİ 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Türk İnfertil Kadınların için Baş etme Ölçeği Geliştirme. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje Yürütücüsü, 2016
 2. Topluma Liderlik Yapan Meslek Gruplarını Ruhsal Hastalıklara Bakış Açısı: Düzce Örneği, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje Yürütücüsü, 2017
 3. Düzce İl Merkezinde Bulunan 13-15 Yaş Arası Risk Altındaki Ergenlere Destek, Hayat Boyu Öğrenimi Destekleme Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Sağlık Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Araştırmacı, 2017-2018
 4. Bağımlılığı önlemede Akran Eğitimi Programı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01/01/2015 -30/12/2015 (ULUSAL)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

 1. Kognitif ve Davranışsal Terapiler Derneği
 2. Türk Hemşireler Derneği
 3. Psikiyatri Hemşireleri Derneği
 4. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (HEMAR-G)
 5. Geriatri Hemşireliği Derneği
 6. Bilişsel ve Davranışsal Terapiler Derneği

 

Ödüller 

 1. Akkuş, A., Kaplan, O., Öksüz, K., Açıkgöz, F., Önemli, M., Süzer, F., Özçetin, A., Kar, D., Keçeci, A., Aksu, L., Büken, B., Karaca, A., Turgut, S., Bahçebaşı, T. (2009). Düzce’deki ilköğretim okullarında riskli çocukların değerlendirilmesi.  III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Araştırma ve Teşvik 1.lik Ödülü, Akçakoca/Düzce.
 2. Akkuş D, Karaca A, Konuk Şener D,Ankaralı H. Değişim Ajanları: Ergenlere Uygulanan Akran Eğitimi Programının Madde Bağımlılığını Önlemedeki Etkisi. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (6-9 Kasım 2016 Manisa), Poster Birincilik Ödülü
 3. Karaca A. Bakım Uygulamaları Ödülü 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Karaca A, Ünsal G. (2015) Psychosocial Problems and Coping Strategies among Turkish Women with Infertility. Asian Nursing Research, September 2015 Volume 9, Issue 3, , 243-250, 
 2. Yıldırım Şişman N, Karaca A, Cangür Ş, Açıkgöz A, Akkus D. (2017). The relationship between educational stress, stress coping, self-esteem, social support, and health status among nursing students in Turkey:A structural equation modeling approach. Nurse Education Today 48 33–39
 3. Konuk Şener D, Karaca A. Mutual Expectations of Mothers of Hospitalized Children and Pediatric Nurses Who Provided Care: Qualitative Study. Journal of Pediatric Nursing, 34:22-28 http://dx.doi.org/10.1016/j. pedn.2017.02.004. 
 4. Karaca, A., Akkuş, D  & Konuk Şener, D. (2017). Peer education from the perspective of peer educators Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 1-10.
 5. Süzer Özkan F, Karaca, A., Sarak K (2018). Complementary and Alternative Medicine Used by Infertile Women in Turkey. African Journal of Reproductive Health June 2018; 22 (2):40.  DOI: 10.29063/ajrh2018/v22i2.4
 6. Karaca, A., Ünsal,G.,  Asik, E., Keser, İ., Ankarali, H.,  Doğan Merih, Y (2018). Development and Assessment of a Coping Scale for Infertile Women in Turkey. African Journal of Reproductive Health September 2018; 22 (3):13. DOI: 10.29063/ajrh2018/v22i3.2
 7. Karaca, A., Yıldırım., N. Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2014).Hemşirelik           eğitimi stres ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 16(2):29-40
 8. Özçetin, A., Mayda, A.S., Karaca, A., Akkuş, D (2007). Geniş Ailede Gelin Olmak Ruhsal Belirtileri Etkiliyor mu? New Symposıum Dergisi , 45(3): 1-12.
 9. Karaca, A., Ünsal, G. (2015). İnfertil Kadınların İnfertiliye Bağlı Yaşadıkları Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2015;12 (1): 126-132. 
 10. Karaca, A., Yıldırım., N. Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2015). Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-psiko-sosyal Cevap ve Stresle Baş etme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe'ye Uyarlanması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015;6(1):15-25
 11. Özçetin, A., Akkuş D., Ankaralı H.,Karaca A., Açıkgöz F., Süzer Özkan F., Bahçebaşı T. (2015). Determining the Protective and Risky Factors for Children at Risk in Primary Schools. Literatür Sempozyum Sayı 8.
 12. Akkuş, D., Eker, F., Karaca, A., Kapısız, Ö., & Açıkgöz, F. (2016). Is Peer Education Program An Effective Model in Prevention of Substance Addiction in High-School Teens?. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 7(1).34-44.
 13. Yıldırım, N., Karaca, A., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., & Akkuş, D. (2016). Stress Experienced by Turkish Nursing Students and Related Factors. Clin Exp Health Sci 2016; 6(3): 121-128.
 14. Karaca, A., Yıldırım., N. Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D. Nursing Students’ Perceived Levels of Clinical Stress, Stress Responses and Coping Behaviors. Journal of Psychiatric Nursing 2017;8(2):32-39
 15. Akkuş D, Karaca A, Konuk Şener D, Ankaralı H.  The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors. Anadolu Kliniği, Ocak 2017; Cilt 22, Sayı 1. 
 16. Akkuş D, Karaca A, Konuk Şener D, Ankaralı H.  Incidence of Using Substances Among High School Students and Affecting Factors. Journal of Dependence, 2016, Vol:17, N.:4, pp.139-151.
 17. Konuk Şener, D., Akkuş, D., Karaca, A. & Cangür, Ş. (2018). Lise öğrencilerinin madde kullanmama davranışlarını etkileyen faktörler. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. Advance online publication.http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.3.0024
 18. Kapısız Ö, Karaca A. Süzer Özkan, Gülen Savaş H. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, 156-160

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.     Karaca, A. Akkuş, D., Ak., B., Erdemir, F. (2013) How do we teach nursing diagnoses? Assesment of a teaching experience 9. European Conference of ACENDİO 2013, 9. European Conference of ACENDİO 2013 Pasin Ö, Ankaralı H, 

B2.     Yıldırım N, Karaca A, Cangür Ş, Açıkgöz F, Akkuş D. The Stress Put Under Nursing Students During Education and Ways of Coping. 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016).

 1. Karaca A. Psychosocial Problems and Coping Strategies among Women with Infertility. PCS Global Obstetrics and Gynaecology Congress Theme: Quality Care for Better Life: From Innovation to Clinical Practice Time: 18 June-19 June, 2016     Prague, Czech Public
 2. Karaca A, Ankaralı H, Ünsal G, Aşık E, Keser İ, Doğan Merih Y. Copıng Behavıors Of Infertıle Women And Some Assocıated Factors.3. World  Congress on Nursing, April 05-07, 2017, Barcelona ,İspanya
 3. Karaca A, Yıldırım Şişman Y, Cangür Ş. Mental Health States Of Undergraduate Nursıng Students. 3. World  Congress on Nursing, April 05-07, 2017, Barcelona ,İspanya
 4. Süzer Özkan F, Karaca A.  Complementary and Alternative Medicine Methods admitted by Infertile Women   3. World  Congress on Nursing, April 05-07, 2017, Barcelona ,İspanya
 5. Karaca A, Ünsal G, Aşık E, Keser İ, Ankaralı H Doğan Merih Y. Development Of A  Copıng   Scale For Infertıle Women In Turkey. 3. World  Congress on Nursing, April 05-07, 2017, Barcelona ,İspanya
 6. Akkuş D, Karaca A, Konuk Şener D, Ankaralı H. Değişim Ajanları: Ergenlere Uygulanan Akran Eğitimi Programının Madde Bağımlılığını Önlemedeki Etkisi. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (6-9 Kasım 2016 Manisa
 7. Karaca A. Terapötik İletişim Becerileri Kullanımında Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Engelleri. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (6-9 Kasım 2016 Manisa)
 8. Karaca A. Kapısız Ö. Şengül C. Bilişsel Yeniden Yapılandırma Tekniği Kullanılarak Verilen Kendini Tanıma Dersinin Öğrencilerin Öz-Yeterlik, Otomatik Düşünceler Ve İletişim Becerilerine Etkisi Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 1-13 Ekim 2017, Samsun
 9. Kapısız Ö, Karaca A. Süzer Özkan, Savaş H. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı. Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 1-13 Ekim 2017, Samsun
 10. Karaca, A., Konuk Şener, D., Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar Ve Engel Tanımayan Anneleri: Bir Başetme Yöntemi Olarak Spiritüalite, 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Sözlü Bildiri
 11. Karaca, A., Yavuzcan, A., Batmaz, S., Cangür, Ş., Çalışkan. İnfertil Kadınların Ruhsal Sağlık Sorunlarını İyileştirmede Bilişsel Davranışsal Grup Terapisinin Etkinliği: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Sözlü Bildiri
 12. Karaca, A., Yıldırım Şişman, N., The Effect Of A Stress Management Traınıng Program, Carrıed Out Wıth Mındfulness-Based Stress Reductıon, On Nursıng Students: A Randomızed Controlled Study, 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Poster Bildiri
 13. Karaca, A., Akkuş, D., Açıkgöz, F. Pozitif Psikoterapi Temel Kavramlarının Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Kullanımı: Bir Model Uygulaması, 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Poster Bildiri
 14. Turhal, A., Karaca, A., Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Altında Olan Ebeveynler,n Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Belirlenmesi: Niteliksel Bir Araştırma.5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Sözlü Bildiri
 15. Karaca, A., Akkuş, D., Sarı, T., Açıkgöz, F. Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerin Pozitif Psikoterapi Yapıları ile Psikososyal Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Sözlü Bildiri
 16. Akkuş, D., Karaca, A., Konuk Şener, D., Cangür, Ş., 13-15 Yaş grubu Ergenlerde Bağımlılığı Önlemede Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Önleme Programının(RÖP) Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma. 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Sözlü Bildiri 
 17. Kundakçı, N., Karaca, A., Şizofreni Tanısı İle Takip Edilen Hastalara Bakım Verenlerin Hastalığa Verdikleri Anlam ve Kullandıkları Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinin Belirlenmesi. 5. Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018, Antalya, Sözlü Bildiri
 18. Karaca, A., Konuk Şener, D. Hemşire Anne/Baba Olmak. 1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15-17 Kasım 2018. Sakarya, Sözlü Bildiri
 19. Karaca, A. Görünmez Gücümüz: Sağlık Bakım Yönetimindeki Değişimin Hemşireliğe Yansıması: Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri I konulu panelde “Psikosoyal Destek Programı Örneği”  1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15-17 Kasım 2018. Sakarya, Panel, Davetli Konuşmacı
 20. Palazoğlu, N., Karaca, A. Hemşirelerin Öz-şefkat Düzeyleri Ve Mesleki Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki, 1. Uuslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15-17 Kasım 2018, Sakarya, Sözlü Bildiri
 21. Karaca, A., İnfertile Women's Automatic Negative Thoughts and Coping Strategies: Qualitative Study. 5th International Conference Quality and its Perspectives: Multidisciplinary Approach to Patient Care, 18 April 2018. Czech Republic. Oral presentation.
 22. Karaca, A., The effect of group psychotherapy on the psychological health of infertile women. 4th World Congress, 16-18 April 2018, Valencia, Spain, Oral presentation.
 23. Karaca A., Fiziksel Hastalıklarda Ruhsal Sorunlarla Çalışmak, Actual Issues Of  Education And Mental Halth: the experience of Russia and Turkey, 8-9 Eylül 2018, Moskova, Rusya. Panel

B24. Akkuş, D., Konuk Şener, D. Karaca, A., Ankaralı, H. (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Algılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi: Düzce İli Örneği. 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi / 17. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 14-18 Kasım 2018, Belek, Antalya

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.   Karaca, A., Akıncı,F., Özaltın,G (2005). Düzce il merkezinde yaşayan yaşli bireylerin psikososyal bakim gereksinimlerinin belirlenmesi.  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Dergisi, 1(3):1-9.

D2. Eker, F., Açıkgöz, F., Karaca, A (2014). Hemşirelik öğrencileri gözüyle mesleki    beceri eğitimi. Dokuz Eylül Üniversitesi HYO e-Dergi, 7(4):291-94.

D3.   Karaca, A., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2013). Eğitim ile empatik beceri ve empatik eğilim geliştirilebilir mi? Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4: 118-122.

D4.    Konuk Şener, D., Karaca, A., Açıkgöz, F., Süzer, F (2011). Hemşirelik eğitimi mesleki, benlik saygisini değiştirir mi? Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3):12-16.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Karaca, A., Özaltın, G. (6-7 Haziran 2003) Düzce il merkezinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin bakim gereksinimlerinin belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Sınıflama Sistemleri, Ankara.

E2.    Karaca, A., Süzer, F., Açıkgöz, F., Konuk, D (2009). Bir sağlik yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki benlik saygilarini etkileyen faktörlerin incelenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı.

E3.  Akkuş, D., Karaca, A (2010). Bir endüstri meslek lisesindeki ergenlerin yaşadiklari güçlüklerin belirlenmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi

E4.  Kapısız, Ö., Karaca, A (2011). KOAH’lı Hastalarda psikososyal uyum. I.Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı.

E5.   Açıkgöz, F., Karaca, A., Akkuş, D (2011). Hemşirelik bölümü birinci sinif öğrencilerinin empatik eğilimlerinin bazi değişkenler açisindan değerlendirilmesi. I. Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı

E6.   Karaca, A., Süzer Özkan, F., Açıkgöz, F., Özen, E., Akkuş, D., Yıldırım, N.,Yılmaz, Ş., Kapısız, Ö (2011). Eğlendirirken öğreten bir uygulama-Tiyatro. 13. Ulusa (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Kongresi. 

E7.    Karaca, A., Özaltın, G (2009). Meme kanseri ve yaşam” (Olgu Sunumu). III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (uluslar arası katılımlı).

E8.   Yıldırım, N., Karaca, A., Akkuş, D., Açıkgöz, F (2013) Bir Mesleki eğtitim merkezine devam eden 12-18 yaş grubu ergenlerin benlik saygıları. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi.

E9.    Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2013) Hemşirelik Öğrencileri için Algılanan stress skalasının Türkçeye uyarlanması. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi.

E10.  Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2013) Hemşirelik eğitimi stress ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi.

E11. Karaca A., Süzer, F (2009). İnfertilitenin psikososyal etkileri III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (uluslar arası katılımlı).

E12.  Akkuş, A., Kaplan, O., Öksüz, K., Açıkgöz, F., Önemli, M., Süzer, F., Özçetin, A., Kar, D., Keçeci, A., Aksu, L., Büken, B., Karaca, A., Turgut, S., Bahçebaşı, T. (2009). Düzce’deki ilköğretim okullarında riskli çocukların değerlendirilmesi., III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Akçakoca/Düzce. 

 

F. Diğer yayınlar :

G. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

G1. Gölgedeki Renkler Proje Kitabı, Bölüm Yazarlığı (ISBN 978-605 359-889-3)

G2. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı-Çocuğu Olmayan Aile", Aysel KARACA, Akademisyen Tıp Kitabevi, ISBN (Yayın) No: 978-60599942-44-7, (2015).

G3. Akkuş, Dilek., Karaca, Aysel., Konuk Şener,  D., Sahranç, Ü., Alçelik, Z. (2017). Riskli Gruplarda Bağımlılığı Önleme Programı. Ayyıldız İ, editör. Hayat Boyu Öğrenimi Destekleme Derneği, Altınışık Kırtasiye ve Matbaba.

 

Dergi hakemlik görevleri :

 1. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 2. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi
 3. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

ÖZGEÇMİŞ: 

1976 Kayseri doğumludur. 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olmuş, aynı üniversitenin Psikiyatri kliniğinde psikiyatri hemşiresi olarak 1.5 yıl çalışmıştır. 2003 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında ise psikiyatri hemşireliği alanında Marmara Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır.   2007-2008 yıllarında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan “Sanat Terapi” eğitimlerini tamamlamıştır. Olgu Psikolojik Danışma Merkezinden 450 saatlik “Aile Danışmanlığı Eğitimi”, “Kronik Psikiyatri Hastalarında Sosyal Beceri Eğitimi” Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği’nden ECPT onaylı (3 yıl) “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimi, Wiesbaden Academy of Psychiatry’den “Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim ve Master Eğitimi” (3 yıl) almıştır. Çalışmaları birçok kongre ve dergide bildiri, makale olarak yayınlanmıştır.

2001-2012 yıllarında Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda öğretim görevlisi, 2012 yılından bu yana da aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.