Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN

Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı

 • Ergenlik ve Bağımlılık Danışmanı
 • Aile Danışmanı (MEB onaylı)
 • Yetişkin Kognitif ve Davranış Terapisti (Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği, Accredited Cognitive Behavioural Therapist, European Association for Behavioural and Cognitive Therapies)
 • Pozitif Psikoterapist (Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği, Almanya, Worlds Assocaitionof Positive Psychotherapy (WAPP)

Aldığı Sertifikalı Kurslar

 1. Kognitif ve Davranışçı Terapiler (KDT) Kursu, Anksiyete Bozukluklarında KDTDepresyonda KDTŞizofreni ve KDTBipolar ve KDTMadde Bağıımlılığı ve KDTYeme Bozuklukları KDTCinsel ve Eş terapileri ve KDTÇocuklarda ve Yaşlılarda KDT, Kognitif ve Davranışçı Terapi Derneği, Sertifika, 02.02.2014 (Uluslararası)
 2. World Association of Positive Psychotherapy (WAPP), Pozitif psikoterapide psikopatolojiler, Olgu Psikolojik Danışma, Sertifika, 12.02.2016 -14.02.2016 (Uluslararası) 
 3. World Association Positive Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 7: Various Theories of Psychotherapy and Counseling, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 25.12.2015 -27.12.2015 (Uluslararası)
 4. World Association Pozitif Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 5: Positive Therapeutic Relationship 2, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 31.07.2015 -02.08.2015 (Uluslararası)
 5. World Association Positive Psychotherapy, Positive Psychotherapy Module 4: Positive Therapeutic Relationship 1, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 29.05.2015 -31.05.2015 (Uluslararası)
 6. World Association of Positive Psychotherapy (WAPP), Pozitif psikoterapide çatışma çözümü, Olgu psikolojik danışmanlık, Sertifika, 18.04.2015 -19.04.2015 (Uluslararası)
 7. World Association Positive Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 3: Conflict Dynamics 2, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 18.04.2015 -19.04.2015 (Uluslararası)
 8. World Association of Positive Psychothrapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 2: Conflict Dynamics 1, Olgu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, Sertifika, 24.01.2015 -25.01.2015 (Uluslararası) 
 9. World Association of Positive Psychotherapy (WAPP), Positive Psychotherapy Module 1: Introduction to Advanced Subjects of Positive Psychotherapy & Psychodynamic Roots, OLgu Psikolojik Danışma, Sertifika, 01.11.2014 -02.11.2014 (Uluslararası) 
 10. Mındfullnes Temelli Stres Azaltma Programı. Mindfullnes İnstitute,İstanbul, 2017

Danışmanlık Konuları

 • İletişim sorunları
 • Aile içi çatışmalar
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Özgüven sorunları
 • Arkadaş İlişkileri ile ilgili sorunlar
 • Çekingenlik
 • Anksiyete
 • Sosyal Fobi İçe Kapanma
 • Depresyon -İntihar Girişimleri
 • Sigara, alkol, uçucu kullanımı
 • Yasadışı madde kullanımı
 • Öfke ile baş edememe
 • Sınav Kaygısı
 • Kronik hastalıklar ve uyum sorunları

 

Eğitim konuları:

 • İletişim 
 • Stres ile başetme
 • Aile eğitimi
 • Kriz yönetimi

 

AKADEMİK FAALİYETLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Mayda A.S, Akkuş D.(2004).  Domestic Violence Against 116 Turkish Housewives: A Field Study.  WOMEN&HEALTH, 40(3), 95-108.

Yıldırım N, Karaca A, Cangür Ş, Açıkgöz A, Akkus D. The relationship between educational stress, stress coping, self-esteem, social support, and health status among nursing students in Turkey:A structural equation modeling approach. Nurse Education Today 48 (2017) 33–39

 

7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Karaca, A., Yıldırım., N. Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2014).Hemşirelik eğitimi stres ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 16(2):29-40

Özçetin, A., Mayda, A.S., Karaca, A., Akkuş, D (2007). Geniş Ailede Gelin Olmak Ruhsal Belirtileri Etkiliyor mu? New Symposıum Dergisi, 45(3): 1-12.

Karaca, A., Yıldırım., N. Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2015). Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-psiko-sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe'ye Uyarlanması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015;6(1):15-25

Özçetin, A., Akkuş D., Ankaralı H.,Karaca A., Açıkgöz F., Süzer Özkan F., Bahçebaşı T. (2015). Determining the Protective and Risky Factors for Children at Risk in Primary Schools. Literatür Sempozyum Sayı 8.

Akkuş, D., Eker, F., Karaca, A., Kapısız, Ö., & Açıkgöz, F. (2016). Is Peer Education Program An Effective Model in Prevention of Substance Addiction in High-School Teens?. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 7(1).

Yıldırım, N., Karaca, A., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., & Akkuş, D. (2016). Stress Experienced by Turkish Nursing Students and Related Factors.

Eker F, Akkuş D., Kapısız Özge (2013).  “Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi".  Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(1), 7-12

Akkuş D (2010).  “Ergende Esrar Kullanımı; Toplum Ruh Sağlığı Yaklaşımı (Olgu Sunumu)”.  Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1), 43-46

Akkus D., KaracaA., Konuk Şener D(2017). Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanım Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. Anadolu klinikleri. 

Mayda A. S, Akkuş D. (2003).  “Ev Kadınlarına Yönelik Aile İçi Şiddet”.  Sağlık ve Toplum Dergisi, 13(4).    

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Gölgedeki Renkler (2010). Akkuş D,  Anıt Matbaa, Editör: Bahçebaşı T, Özçetin A, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, Türkçe. (ISBN 978-605 359-889-3)

Hemşireliğe İlk Adım (2010). Akkuş D,  Anıt Matbaa, Sayfa Sayısı 141, Isbn:978-605-61549-7-3, Türkçe.

Düzce Üniversitesi Anı Kitabı(2012). Akkuş D, Altundağ E, Düzce Üniversiesi. 

Düzce Üniversitesi Tanıtım Kataloğu (İngilizce Ve Türkçe) Ve Düzce Üniversitesi Tanıtım Filmi.(2010-2011). Akkuş D, Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Karaca, A., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2013). Eğitim İle Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Geliştirilebilir Mi? Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4: 118-122.

 

7.5 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Karaca, A., Akkuş, D., Ak., B., Erdemir, F. (2013) How do we teach nursing diagnoses? Assesment of a teaching experience 9. European Conference of ACENDİO 2013, 9. European Conference of ACENDİO 2013 

Yıldırım N, Karaca A, Cangür Ş, Açıkgöz F, Akkuş D. The Stress Put Under Nursing Students   During Education and Ways of Coping. 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Akkuş, D., Karaca, A (2010). Bir endüstri meslek lisesindeki ergenlerin yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Açıkgöz, F., Karaca, A., Akkuş, D (2011). Hemşirelik bölümü birinci sinif öğrencilerinin empatik eğilimlerinin bazi değişkenler açisindan değerlendirilmesi. I. Uluslararası V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı

Karaca, A., Süzer Özkan, F., Açıkgöz, F., Özen, E., Akkuş, D., Yıldırım, N.,Yılmaz, Ş., Kapısız, Ö (2011). Eğlendirirken öğreten bir uygulama-Tiyatro. 13. Ulusa (Uluslararası katılımlı) Hemşirelik Kongresi. 

Yıldırım, N., Karaca, A., Akkuş, D., Açıkgöz, F (2013) Bir Mesleki eğitim merkezine devam eden 12-18 yaş grubu ergenlerin benlik saygıları. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi.

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2013) Hemşirelik Öğrencileri için Algılanan stress skalasının Türkçeye uyarlanması. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi.

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., Akkuş, D (2013) Hemşirelik eğitimi stress ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi.

Akkuş, A., Kaplan, O., Öksüz, K., Açıkgöz, F., Önemli, M., Süzer, F., Özçetin, A., Kar, D., Keçeci, A., Aksu, L., Büken, B., Karaca, A., Turgut, S., Bahçebaşı, T. (2009). Düzce’deki ilköğretim okullarında riskli çocukların değerlendirilmesi.  III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Akçakoca/Düzce. 

Akkuş D, Karaca A, Konuk Şener D, Ankaralı H. Değişim Ajanları: Ergenlere Uygulanan Akran Eğitimi Programının Madde Bağımlılığını Önlemedeki Etkisi. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (6-9 Kasım 2016 Manisa)

Akkuş Dilek, Erdemir Firdevs “Kronik Psikiyatrik Hastalığı Olan Aile Üyesine Bakım Veren Primer Bakım Vericilerin Aldıkları Sosyal Destek Özellikleri” 10. Anadolu Psikiyatri Günleri, 26–30 Haziran 2001.

Akkuş Dilek “Depresyon Tanısı Nedeniyle Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastanın Bakımında Kullanılan Hemşirelik Tanıları (Olgu Sunumu)” Uluslar Arası Katılımlı Hemşirelik Sınıflama Sistemleri, Ankara, Poster Bildiri, 6–7 Haziran 2003. 

Çetin Y, Çığlı N, Akkuş D, Bahçebaşı T “Düzce’deki Otistik Ya Da Bedensel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadığı Güçlükler Ve Baş Etme Durumları” Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,  Ordu, Poster Bildiri 5–6 Mayıs 2005.

Seçgin İ.Z, Seyrek N, Can H, Akkuş D, Bahçebaşı T “Düzce İl Merkezinde Sokakta Çalışan Çocukların Değerlendirilmesi” Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,  Ordu, Poster Bildiri, 5–6 Mayıs 2005. 

Açıkgöz F, Akkuş D “Kanser Hastalarının Cinsel Sorunlarına Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları” Iıı. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Poster Bildiri 04-06.06.2009.

 

Akkuş D, Kaplan O, Ferhan A ve Ark. “Düzce’deki İlköğretim Okullarında Riskli Çocukların Değerlendirilmesi” Iıı. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri, 04–06.06.2009.

Özden B, Ceylan M, Yalçın M, Akkuş D “Düzce İlinde Yaşayan 6-14 Yaş Roman Çocukların Ruhsal Uyumları” Iıı. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Poster Bildiri, 04–06.06.2009. 

Pekel M, Ses E, Özkurt N, Akçay Ö, Akkuş D “Endüstri Meslek Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Benlik Saygısı(Düzce Örneği)”,  III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Poster Bildiri, 04–06.06.2009. 

 

Akkuş D, “Ergende Esrar Kullanımı; Toplum Ruh Sağlığı Yaklaşımı (Olgu Sunumu) Iıı. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı) Poster Bildiri, 4–6 Haziran 2009

Akkuş D, Karaca Aysel, “Bir Endüstri Meslek Lisesinde 9. Sınıfta Okuyan Ergenlerin Yaşadıkları Güçlükleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildiri, 05-09 Ekim 2010. 

Eker Fatma, Akkuş D, Kar Dilek, Kaplan Okan, Kapısız Özge Ve Ark. “Bağımlılığı Önlemede Hangisi Daha Etkili: Akran Eğitimi Mi? Rehber Öğretmenin Verdiği Eğitim Mi?” 7. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi-2011, Poster Bildiri,  Antalya, 08-11 Aralık 2011. 

Karaca Aysel, Yıldırım Nuriye, Ankaralı Handan, Açıkgöz Ferhan, Akkuş D “Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Skalası, Biyopsikososyal Cevap Skalası Ve Stresle Baş Etme Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması”, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi, Poster Bildiri, 16-17.11.2013. 

Karaca Aysel, Yıldırım Nuriye, Ankaralı Handan, Açıkgöz Ferhan, Akkuş D “Hemşirelik Eğitim Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması” Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi, Poster Bildiri, 16-17.11.2013. 

Yıldırım Nuriye, Akkuş D, Karaca Aysel, Açıkgöz Ferhan, Aydın Meryem, Erçetin Hüseyin, Ocak Ahmet, “Bir Mesleki Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden 12-18 Yaş Grubu Ergenlerin Benlik Algısı” Poster Bildiri,  4. Ulusal Pediyatri Hemşireliği Kongresi, 2013.

 

7.6 Diğer yayınlar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

2004 - 2006: "Gülümseyen Yürekler Projesi" Orta öğretim Kurumlarında Bağımlılığın önlenmesi Projesi, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Proje Geliştirme, Kamu Kurumları işbirliği.

2008 - 2009: “Düzce İlinde Yaşayan Romen Halkın yaşam Koşulları, tutum ve sağlık uygulamaları” Bölgenin halkının kalkınması için veri toplama ve sağlık eğitimleri ve sağlık danışmanlık çalışması. Düzce Valiliği, Proje Geliştirme, Kamu Kurumları işbirliği.

2008 - 2010: "Gölgedeki Renkler Projesi" Düzce ilinde ilköğretim kurumlarında okuyan risk altındaki çocukların belirlenmesi ve müdahale çalışması, Gölgedeki Renkler Kitabı, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Proje Geliştirme, Kamu Kurumları işbirliği.

2009 - 2011: “Madde Bağımlılığını önlemeye Yönelik Akran Eğitimi Modelinin Uygulanması”, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Proje Geliştirme, Kamu Kurumları işbirliği.

2014-2015: “Düzce Deniz Yıldızı Projesi” Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Kamu Kurumları işbirliği, Eğitimci.

2015-2016: “Madde Bağımlılığını önlemeye Yönelik Akran Eğitimi Modelinin Uygulanması”, Düzce Valiliği, İl özel İdaresi Başkanlığı, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Proje Geliştirme, Kamu Kurumları işbirliği.

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  • Psikiyatri Hemşireleri Derneği
  • Geriatri Hemşireliği Derneği
  • Bilişsel ve Davranışsal Terapiler Derneği
  • Kognitif ve Davranışsal Terapiler Derneği

11. Ödüller

  • Akkuş, A., Kaplan, O., Öksüz, K., Açıkgöz, F., Önemli, M., Süzer, F., Özçetin, A., Kar, D., Keçeci, A., Aksu, L., Büken, B., Karaca, A., Turgut, S., Bahçebaşı, T. (2009). Düzce’deki ilköğretim okullarında riskli çocukların değerlendirilmesi.  III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Araştırma ve Teşvik 1.lik Ödülü, Akçakoca/Düzce.
  • Akkuş D, Karaca A, Konuk Şener D,Ankaralı H. Değişim Ajanları: Ergenlere Uygulanan Akran Eğitimi Programının Madde Bağımlılığını Önlemedeki Etkisi. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (6-9 Kasım 2016 Manisa), Poster Birincilik Ödülü
  • İzzet Baysal Vakfı Araştırma Geliştirme Ödülü, 2005.
  • Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Psikiyatri Hemşireliği kongresi poster bildiri 1’lik ödülü

 

Öğr. Gör. Uzm. Dilek DEMİREZEN AKKUŞ 

Psikoterapist & 

ÖZGEÇMİŞ: 

1974 Düzce doğumlu, Düzce Lisesi mezunudur. 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olmuş, aynı üniversitenin Psikiyatri kliniğinde psikiyatri hemşiresi olarak 4 yıl çalışmıştır. 2000 yılında yüksek lisansını psikiyatri hemşireliği alanında tamamlamıştır.  2003-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bağımlılık Programı “Bağımlılık Danışmanlığı Eğitim Programı” nı tamamlamış, 2004 yılında PEDAM (psikolojik eğitim Ve Danışma Merkezi)’da bağımlılığı olan hastalarla süpervizyon altında çalışmıştır. Olgu Psikolojik Danışma Merkezinden “Aile Danışmanlığı Eğitimi”, “Yehoda Teropotik Kartlar Eğitimi”, “Motivasyonel Görüşme Tekniği” ve “Mindfullness Temelli Terapi Yaklaşımları”, Kognitif Ve Davranışçı Terapiler Derneğinden ECPT onaylı (3 yıl) “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimi, Wiesbaden Academy of Psychiatry’den “Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim ve Master Eğitimi” (3 yıl) EFT-Emotional Freedom Technic”, CİSED’ten “Cinsel Terapi Eğitimi” almıştır. 2005 yılından beri Düzce’de bağımlılık danışmanlığı yapmış ve ergenlik dönemindeki riskleri önlemeye yönelik birçok projeyi hazırlamış ve yürütmüştür. Çalışmaları birçok kongre ve dergide bildiri, makale olarak yayınlanmış, yaptığı çalışmalar ile ödüllendirilmiştir. 

1999 yılından bu yana Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta;  ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, madde bağımlılığı, kendini tanıma, iletişim becerileri, özel durumlarda iletişim, biyo-psiko-sosyal değerlendirme, yardım etme becerileri, bağımlılık danışmanlığı derslerini yürütmektedir.