İletişimde Beden Dili

İletişimde Beden Dili

Amaç

Program katılımcılarının, doğru iletişim yöntem ve kanallarını kullanarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve beden dilinin nasıl okunması, kullanılması, önemi konularında katılımcıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Süresi: 1 Gün (8 ders saati)

 

Eğitmen

Uzm. Dilek Akkuş

 

İçerik

Gelişmiş İnsanın İlkeleri

Kendini Tanıma

İlke Merkezli Birey Olmak

Eleştirel Düşünme

Kişinin Kendi İle İlişki İçinde Olması

Anlama Ve Etkin

Doğru İletişim

İletişim Nedir, Ne Değildir.

İletişimde Algı

Anlama Ve Etkin Dinleme

 

Organizasyonlarda İletişimin Önemi

İletişim Modeli

Tek Taraflı – Çift Taraflı İletişim

 

Etkin Dinleme

Empati

Etkin Dinleme

 

Beden Dili

Beden dilimiz (Nasıl söylüyoruz?)

İletişimde beden dilinin önemi

Beden dilini okurken dikkat edilmesi gerekenler

Beden Duruşu

Doğrudan Göz İlişkisi

Mesafe ve Bedensel Temas

Jestler

Mimikler

Beden Dilinin Altında Yatan Mesajları Okuma

Ses Tonu

Konuşmanın Akıcılığı

 

Amaç 

Kriz Yönetimi Eğitimi’nin amacı, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmasını, krizleri fırsata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi sağlamaktır.

 

Program Süresi: 1 Gün (8 ders saati)

 

Eğitmen

Uzm. Dilek Akkuş

 

İçerik:

– Kriz kavramı,

– Krizin nedenleri,

– Krizin türleri,

– Kriz yönetimi aşamaları,

– Kriz yönetimi teknikleri,

– Kriz ortamında stratejik yönetim,

– Krizi yönetmek için; takım çalışması, liderlik, iletişim,

– Kriz senaryolarının hazırlanması,

– Kriz planı oluşturma,

– Kriz sonrası faaliyetler ve krizin olumsuz sonuçlarının telafisi,

– Krizden ders almak ve krizleri fırsata dönüştürmek, 

- Örnek kriz yönetimi

 

Neler Kazanılır?

Program sonunda;

– Krizleri oluşmadan önce öngörme ve önleme sağlanır,

– Kriz yönetimini öğreterek, istenen sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırılır,

– İş hayatında siyah kuğulara kara hazırlıklı olması sağlanır,

– İşletmelere piyasada rekabet üstülüğü kazandırılır,

– Çalışanlara ve yöneticilere kriz yönetimi becerilerini kazandırılır.

 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Eğitimin Amacı:
Çatışmaların kaçınılmaz olduğu unutulmadan ,  çatışmayı erken  aşamada pozitif ortam oluşturarak olumlu şekilde sonuçlandırmalarını sağlamaktır.

Program Süresi: 1 Gün (8 ders saati)

 

Eğitmen

Uzm. Dilek Akkuş

 

İçerik:

Çatışma nedir? Pozitif Yönü nedir 

* Sorunların kontrolü kimde
* Biz neler yapabiliriz
* Karşı tarafın yapabilecekleri
Çatışmaya doğru gidiş
* İletişimde isteksizlik
* Nedensiz sinirlilik, moral bozukluğu
* Asık surat, sürekli bahane, hataların artışı
* Aşırı tepkiler (bağırma, masaya vurma, kapıyı çarpma…)
Temel çatışma nedenleri 
* Basit farklılıklar
* Anlaşmazlık, uzlaşmazlık
Çatışma dilleri
* Sen dili cümleleri
* Ben dili cümleleri
Çatışma türleri ve etkileri
* Pozitif çatışma
* Negatif çatışma
* İç çatışma
* Dış çatışma
Farklılıklarımız ve empati kurma Çatışmaya neden olan kızgınlıklar
* Haksız engelleme
* Düşünme biçimimiz (abartma, etiketleme..)
* Zorunluluk yükleme, zihin okuma
Kızgınlığın yönetimi ve ifade şekilleri Çatışma yönetimi stratejileri
* Uyma, işbirliği
* Kaçınma, hükmetme, uzlaşma
Çatışma yönetiminde uygulayabileceklerimiz
* Kızgınlığı kontrol altına alma
* Karşı tarafın durumunu belirleme
* Olumlu bir atmosfer yaratma
* Temel iletişim kurallarına uyma
* Problemin tanımlanması
* Çözüme yönelik beyin fırtınası, çözüm değerlendirme
* Uygun çözümlerin işlerliği