Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

 

Eğitim İçeriği:

  1. GÜN 

Çocuk Resimlerini Yorumlamak

Özellikle çocuklar ile çalışma sırasında resim tekniği ile çocuk hakkında bilgi almak oldukça yaygındır çünkü küçük yaşlarda çocuklar duygularını sözel olarak değil resim ile daha rahat ifade etmektedirler. Çocuğun resimlerinden çocuğun iç dünyası ve büyüme süreci hakkında önemli bilgiler alınabilir.

 

Bir İnsan Çiz Testi

 “Bir İnsan Çiz” testi, çocuğun zihinsel gelişim hakkında bilgi verdiği gibi çocuğun ruhsal durumu hakkında da değerlendirme yapıyor. Bu test uygulayarak çocuğun korkuları, kaygıları, benlik gelişimi, saldırganlık düzeyi, sosyal ve ruhsal gelişimi gibi birçok konuda önemli ipuçları almamak mümkündür.

 

             Aile Resmi Testi

Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testi­dir. Temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışma­larını açığa çıkarmaktır. Test için gerekli olan malzemeler; kâğıt, kalem, silgi ve boya kalemleridir.

 

            Hayali Hayvan Çiz Testi

Hayali hayvan çiz testi- projektif kişilik testidir. 1970 yılında rus psikolog Maja Zaharovna Dukarevich tarafından geliştirilmiştir. Her ne kadar geliştirdiği yıl 1970 olsa da 1990 yılında yayınlanmaya ve kullanılmaya başlamıştır.  Rusya ve Avrupa’da oldukça yaygın olarak kullanılan bu test Türkiye ‘de henüz bilinmemektedir.

2. GÜN

              Test “Kaktüs Çiz”

 

           Çocukların ve yetişkinlerin genel duygusal durumu ve saldırganlık dürtülerinin yönü ve şiddeti hakkında bilgi almak amacıyla Rus psikolog Marina Aleksandrovna Panfilova tarafından 2000 yılında geliştirilmiştir. 4 yaş ve üzeri çocuklara uygulanabilir. Uygulamak için gerekli materyaller, A4 kâğıdı ve kurşun kalem. İsteğe göre renkli kalemler de verilebilir.

 

               Ev-ağaç-insan

          “Ev, ağaç, insan çiz” testi en çok kullanılan projektif testlerden biridir. 1948 yılında Amerikalı psikolog John Buck tarafından geliştirilen test hem çocuklara hem de yetişkinlere bireysel veya grup halinde uygulanabilmektedir.

Katılımcılar:  Psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk hemşireleri, psikiyatri hemşirleri, psikiyatristler, aile danışmanları, sosyal çalışmacılar, çocuk gelişimi uzmanları

Belge: Katılım Belgesi

Eğitim Tarihi:  28-29 Eylül 2019

Eğitim Saati:  09.30-17.00

Kontenjan: 20 Kişi ( Kayıtlar kontenjanla sınırlıdır. Kayıt sırası esas alınacaktır. )

Eğitim Yeri:  TERA π  İNOVASYON-EĞİTİM DANIŞMANLIK Kültür Mahallesi Bankalar Caddesi İstanbuls Yapı Kat:2 No:9 Düzce/Merkez 

Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

     Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda da doktorasını tamamlamıştır. Daha çok bireyi tanıma ve değerlendirmeye yönelik, yurt içi ve yurt dışı kuruluşların organize ettikleri eğitimlerine katılmıştır. Çalışma alanı genel olarak,  bireyi tanıma teknikleri, projekitif testler, çocuk ve ergen psikolojisi, aile eğitimi, kişilik gelişimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Halen Moskova Evdakimov adındaki Üniversitenin Klinik Psikoloji Fakültesinde Doktora sonrası eğitimine devam etmektedir.

E-mail: halmatovs@gmail.com

Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi