Çocuk Merkezli Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapi Teknikleri Sertifika Programı

ÇOCUK MERKEZLİ BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİ TEKNİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

Eğitim İçeriği: 

 

1.Etap: Oyun ve Oyun Terapisine Giriş

Saat

Çocuklar nasıl ve ne oynarlar?

10

Oyunun çocuğun gelişimine etkisi

Oyunun yapısı ve gerekçesi Çocuk oyunlarının tarihsel gelişimi

Oyun türleri

Oyun ve terapi

10

Oyun Terapisi: kavramlar ve uygulamalar

Oyun terapi odasının düzenlenmesi

Oyuncaklar ve diğer materyaller

 

 

2.Etap:  Uygulamalı geliştirme oyunları

Saat

Çocukların psikolojik gelişimine yönelik oyun teknikleri

20

Çocukları fiziksel gelişimlerine yönelik oyunlar

Çocukların duygusal gelişimine yönelik oyunlar

20

Çocukların sosyal gelişimine yönelik oyunlar

 

 

3.Etap: Masal ve Oyun

Saat

Sosyal kaygıya yönelik canlandırma oyun teknikleri

20

Kişiler arası ilişkilere yönelik yönetme oyun teknikleri

Sosyal uyuma yönelik oyun teknikleri

 

 

4.Etap: Rahatlatıcı ve gevşetici oyunlar

Psikolojik dengeleme (düzeltme) oyunları

 

Saat

Gevşeme oyun teknikleri

20

 

Kaygılı ve saldırgan davranışları yönlendirmeye yönelik oyun teknikleri

Dikkat problemlerine yönelik oyun teknikleri

 Kaygı bozukluklarına yönelik oyun teknikleri (Korku, kaygı, fobiler, düşük benlik algısı, bireysel farkındalık, benlik geliştirme ve benliği koruma)

15

Sınav

5

                                                                                                      TOPLAM

100

Katılımcılar:  Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, aile danışmanları, sosyal çalışmacılar

Belge: Sertifika

Eğitim Ücreti:        ( Toplam 5 modül )

Yrd. Doç. Dr. Sultanberk HALMATOV

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı’nda da doktorasını,  Moskova Evdakimov adındaki Üniversitenin Klinik Psikoloji Fakültesinde Doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır. Daha çok bireyi tanıma ve değerlendirmeye yönelik, yurt içi ve yurt dışı kuruluşların organize ettikleri eğitimlerine katılmıştır. Toplamda 1557 saat Sanat Terapisi, Masal Terapisi ve Oyun Terapisi Eğitimi almıştır. Çalışma alanlı genel olarak,  bireyi tanıma teknikleri, projekitif testler, çocuk ve ergen psikolojisi, aile eğitimi, kişilik gelişimi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. 

E-mail: halmatovs@gmail.com

Çocuk Merkezli Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapi Teknikleri Sertifika Programı