Çocuk Merkezli Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapi Teknikleri Sertifika Programı

Çocuk Merkezli Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapi Teknikleri Sertifika Programı

CENTRE OF APPLİED PSYHOLOGY “OTNOSHENİE” AND DEPARTMENT OF CLİNİCAL PSYCHOLOGY AT MOSCOW STATE MEDİCAL AND DENTAL UNİVERSİTY N.A. A.I. EVDOKİMOV VE TERA DANIŞMANLIK MERKEZİ ORTAK ÇALIŞMASI

ÇOCUK MERKEZLİ BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇIOYUN TERAPİ TEKNİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Türkiye’de Psikoloji bilim alanı Amerika ve Avrupa ülkelerine yöneliktir. Bundan dolayı Rusya ile psikoloji alanı ile ilgili bilgi alış verişi yoktur. Türkiye’de Rusça bilen akademisyenlerin azlığı ve Rusya’da ise İngilizce bilen akademisyenlerin yetersizliği yüzünden akademik bilgi alış verişinde ilerleme olmamaktadır. Bunun yanı sıra Rusya’da psikoloji alanında ciddi araştırmalar yapılmakta ve yeni kültürel teknikler geliştirilmektedir. Rusya, Amerika ve Avrupa ülkeleri ile kıyaslama yapıldığında hem coğrafi hem kültürel anlamda Türkiye’ye daha yakındır. Bu yakınlıktan dolayı her iki halkta yaşanan psikolojik problemler ortak veya benzerdir. Ve bu problemlerin çözümüne yönelik Rusya’da geliştirilen yeni tekniklerin, Amerika veya Avrupa’da geliştirilmiş tekniklerle kıyaslandığında Türk zihniyetine daha uygun olduğu düşünülebilir. Bu kursta Doç.Dr. Marina Panfilova’ın kendi geliştirdiği ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkede kullanılan teknikler öğretilecektir.

Eğitim Programı

 

  1. Etap: Oyunun Başlangıcı

 

 

Konular

Saat

1

Çocuklar nasıl ve ne oynarlar?

4

2

Oyunun çocuğun gelişimine etkisi

4

3

Oyunun yapısı ve gerekçesi Çocuk oyunlarının tarihsel gelişimi

4

4

Oyun türleri

4

 

                                                                                                   TOPLAM

16

 

  1. Etap: Oyun Terapisine Giriş

 

1

Oyun ve terapi

4

2

Oyun Terapisi: kavramlar ve uygulamalar

4

3

Oyun terapi odasının düzenlenmesi

4

4

Oyuncaklar ve diğer materyaller

4

 

                                                                                                      TOPLAM

16

 

  1. Etap:  Uygulamalı geliştirme oyunları

 

1

Çocukların psikolojik gelişimine yönelik oyun teknikleri

8

2

Çocukları fiziksel gelişimlerine yönelik oyunlar

8

3

Çocukların duygusal gelişimine yönelik oyunlar

8

4

Çocukların sosyal gelişimine yönelik oyunlar

8

 

                                                                                                      TOPLAM

32

 

  1. Etap: Masal ve Oyun

 

1

Sosyal kaygıya yönelik canlandırma oyun teknikleri

8

2

Kişiler arası ilişkilere yönelik yönetme oyun teknikleri

8

3

Sosyal uyuma yönelik oyun teknikleri

8

 

                                                                                                      TOPLAM

24

 

  1. Etap: Rahatlatıcı ve gevşetici oyunlar

 

1

Gevşeme oyun teknikleri

8

2

Kaygılı ve saldırgan davranışları yönlendirmeye yönelik oyun teknikleri

8

3

Dikkat problemlerine yönelik oyun teknikleri

8

 

                                                                                                     TOPLAM

24

 

  1. Etap: Psikolojik dengeleme (düzeltme) oyunları

 

1

 Kaygı bozukluklarına yönelik oyun teknikleri (Korku, kaygı, fobiler, düşük benlik algısı, bireysel farkındalık, benlik geliştirme ve benliği koruma)

16

2

Sınav

6

 

                                                                                                      TOPLAM

110

 

EĞİTMENLER:

 

Marina PANFİLOVA

 

Oyun ve masal terapisi üzerine birçok çalışması olanDoç Dr. Marina Panfilova. MoskovadakiEvdakimovadındakü Üniversitenin Klinik Psikoloji Fakültesinin öğretim üyesi. Moskova şehrinde bulunan  “OTNOSHENİYE”  psikoloji merkezinin kurucusu ve yöneticisidir. Geliştirdiği test ve teknikler birkaç dile çevrilmiş olup, birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Bilgi için:

 www.clinical-psy.ru

www.cpestime.com