Profesyoneller İçin Bağımlılık Eğitimi (40 Saat)

Profesyoneller İçin Bağımlılık Eğitimi (40 Saat)

Eğitimin Amacı: Bağımlılık alanında çalışmak isteyen profesyonellerin uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ve bağımlılık konusunda bilgi düzeyini artırmak, çalıştıkları ortamda ailelere, diğer personele ve hizmet verdikleri bireylere rehberlik etmelerini sağlamaktır. 

Eğitimin süresi: 8 iş günüdür. Eğitim toplam 48saattir. 

Eğitimin Yeri: 

Eğitim Yöntemleri: Anlatım, rol play, grup çalışması, yaratıcı drama, tartışma. 

Eğitimin Değerlendirilmesi: Eğitimin değerlendirilmesi ön test /son test ve eğitim değerlendirme formu aracılığı ile yapılacaktır. 

Katılımcı sayısı: Katılımcı sayısı 16 ile sınırlandırılmıştır. 

Kurs formatı/Belge: 

Eğitim ücreti: 

PROFESYONELLER İÇİN BAĞIMLILIK EĞİTİMİ (40 saat)

  1. 1. GÜN PROGRAMI: BAĞIMLILIK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

1.Oturum (09.00 – 09.50)

Açılış (10 dk)

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Eğitimin Tanıtımı (5 dk)

Hedefleri ve deneysel öğrenme yöntemlerini tanıtmak

Ön Test (10 dk)

Bilgi ve tutum ölçmek

Isınma Oyunu Tanışma (10 dk)

 

Katılımcıların birbirlerini tanımalarını sağlamak, kullanım konusunda deneyim kazanmalarına olanak vermek

Temel Kuralların Belirlenmesi (5dk)

Eğitimde kullanılan temel kuralların gözden geçirilmesini sağlamak

Katılımcıların Beklentileri/Bu Eğitimden Ne Beklenmeli? (10 dk)

Genel olarak beklentileri ortaya koymak

ARA (10 dk)

2.Oturum (10.00 – 10.50)

Bağımlılık İle İlgili Kavram ve Kuramlar (50 dk)

Bağımlılık hastalığı konusunda profesyonellerin kavram ve kuramları öğrenmelerini sağlamak 

ARA(10 dk)

3.Oturum (11.00 – 11.50)

Bağımlılık ve Epidemiyoloji (20 dk)

Profesyonellerin bağımlılık sıklık ve yaygınlığını  öğrenmelerini sağlamak.

Bağımlılık ve Genetik (10 dk)

Profesyonellerin bağımlılık genetik ilişkisini fark etmelerini sağlamak.

Bağımlılık konusunda Türkiye ve Dünyada yapılan çalışmalar (20 dk)

Bağımlılık konusunda dünya ve Türkiye’nin geldiği noktayı tanımlayabilmelerini sağlamak. 

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

4.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

Uyuşturucu/uyarıcı kullanım nedenleri Bağımlılık Ağacı çalışması (40 dk)

 

Bağımlılık sürecinin gelişimi konusunda bilinç oluşturmak

ARA(10 dk)

5.Oturum (14.00 – 14.50) 

Bağımlılık Süreci, kısır döngü çalışması (50 dk)

 

Bağımlılık sürecinin gelişimi konusunda bilinç oluşturmak

ARA (15 dk)

6.Oturum (15.00 -15.50)

Bağımlılık İçin Tanı Kriterleri

Tedavi Seçenekleri (30 dk)

Bağımlılık hastalığının tanı kriterlerini ve tedavi seçeneklerini öğrenmelerini sağlamak 

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.

 

  1. 2. GÜN PROGRAMI: BAĞIMLI BİREY VE AİLE

7.Oturum (09.00 – 09.50)

Isınma (10 dk)

 

2. Gün İçin Geribildirim (5 dk)

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Bağımlılık Bir Aile Hastalığı-1 (50 dk)

Bağımlılık hastalığı ile aile arasındaki dengelerinin değişimini kavramak

ARA (10 dk)

8.Oturum (10.00 – 10.50)

Bağımlılık Bir Aile Hastalığı-2 (50 dk)

Bağımlılık hastalığından ailenin etkilenişini tartışmak.

ARA(10 dk)

9.Oturum (11.00 – 11.50)

Aile resmi çalışması

Kendi aile yapısı hakkında farkındalık oluşturmak

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

10.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

Yetişkin Çocuk Sendromu (40 dk)

 

Yetişkin çocukların özelliklerini kavramak, aile özelliklerinin bağımlılık ile ilişkisini kurmak

ARA(10 dk)

11.Oturum (14.00 – 14.50) 

İçimizdeki çocuk çalışması

 

Kendi çocukluğumuz ile bugünün bağlantısını fark etmek.

ARA (15 dk)

12.Oturum (15.00 -15.50)

 

 

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.

 

  1. 3. GÜN PROGRAMI

13.Oturum (09.00 – 09.50)

Isınma (10 dk)

 

2. Gün İçin Geribildirim (5 dk)

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Narkotik Maddeler (50 dk)

Profesyonellerin bağımlılık yapıcı narkotik maddeleri tanımalarını sağlamak

ARA (10 dk)

14.Oturum (10.00 – 10.50)

Narkotik Kullanımında Yasal Boyut (20 dk)

Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının yasal boyutu hakkında bilgi sağlamak

Aile ve sosyal politikalar açısından yasal boyut, Adli süreç (20 dk)

Denetimli serbestlik uygulamaları (10 dk)

Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının adli boyutu ve denetimli serbestlik uygulamaları hakkında bilgi sağlamak

ARA(10 dk)

15.Oturum (11.00 – 11.50)

Risk Altındaki Gençleri Tanımak (25 dk)

Risk altındaki gençler için önleyici çalışmalar (25 dk)

Duyarlılığın köklerinin topluma uzandığını göstermek, duyarlılığın sebep ve sonuçlarına göz atmak, bağımlılık eğitiminin hedef kitleye ulaşım aracı olarak kullanılmasını göstermek

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

16.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

Risk altındaki gençler rol play çalışması (40 dk)

Risk altındaki gençleri bağımlılığa giden süreçte anlamaya fırsat tanımak.

ARA(10 dk)

17.Oturum (14.00 – 14.50) 

Madde Kullanımı Olan Çocuğu Tanıma Yöntemleri Ve Testler (20 dk)

Profesyonellerin bağımlılığı olan kişiyi tanımalarını sağlamak

ARA (15 dk)

18.Oturum (15.00 -15.50)

Riskli Kullanımdan Kaçınma (Rol-Oyun Uygulamaları) (25 dk) 

Madde kullanımının yaygın etkileri konusunda duyarlılık kazanmalarını sağlamak

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.

4. GÜN PROGRAMI

19.Oturum (09.00 – 09.50)

Isınma (10 dk)

 

3. Gün İçin Geribildirim (5 dk)

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Motivasyonel görüşme nedir? (35 dk)

Profesyonellerin madde kullanan genç ya da yetişkin ile madde kullanımını bırakmaya yönelik motivasyonel görüşmeyi kavrayabilme  

ARA (10 dk)

20.Oturum (10.00 – 10.50)

Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanan Kişi İle Motivasyonel Görüşme (50 dk)

Profesyonellerin madde kullanan genç ya da yetişkin ile madde kullanımını bırakmaya yönelik motivasyonel görüşmeyi kavrayabilme  

ARA(10 dk)

21.Oturum (11.00 – 11.50)

Madde Kullanan Çocuk İle Motivasyonel Görüşme Uygulamasını izleme (50dk)

Rol oynama yöntemi ile motivasyonel görüşme tekniğinin anlaşılmasını sağlamak

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

22.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

Madde Kullanan kişi ile Motivasyonel Görüşme Uygulamaları (50dk)

Motivasyonel görüşme tekniğini deneyimleyerek öğrenme.

ARA(10 dk)

23.Oturum (14.00 – 14.50) 

Madde Kullanan kişi ile Motivasyonel Görüşme Uygulamaları (50dk)

Motivasyonel görüşme tekniğini deneyimleyerek öğrenme.

ARA (15 dk)

24.Oturum (15.00 -15.50)

Madde Kullanan kişi ile Motivasyonel Görüşme Uygulamaları Yaş özelliklerini tartışma (30 dk)

Motivasyonel görüşme tekniğini deneyimleyerek öğrenme.

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.

 

  1. 5. GÜN PROGRAMI

25.Oturum (09.00 – 09.50)

Isınma (10 dk)

 

4. Gün İçin Geribildirim (5 dk)

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Kısa girişimler (25 dk)

Rol play çalışması (25 dk)

Kısa girişimleri uygulayabilme becerisi kazanmak. 

ARA (10 dk)

26.Oturum (10.00 – 10.50)

Kontrollü kullanma yöntemi (25 dk)

Rol play çalışması

Kontrollü kullanmayöntemi uygulayabilme becerisi kazanmak.

ARA(10 dk)

27.Oturum (11.00 – 11.50)

Relaps önleme

Relaps önleme yöntemi uygulayabilme becerisi kazanmak.

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

28.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

Bağımlılıkta Bilişsel davranışçı terapi Uygulamaları

Bağımlılıkta bilişsel davranışçı terapi yöntemleri hakkında bilgi sağlamak

ARA(10 dk)

29.Oturum (14.00 – 14.50) 

Nikotin bağımlılığı Tedavisi

Nikotin bağımlılığı tedavisi yöntemleri hakkında bilgi sağlamak

ARA (15 dk)

30.Oturum (15.00 -15.50)

Bağımlılıkta Grup psikoterapisi

Bağımlılıkta Grup psikoterapisi yöntemini kavramak

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.

 

  1. 6. GÜN PROGRAMI

 

31.Oturum (09.00 – 09.50)

Isınma (10 dk)

 

4. Gün İçin Geribildirim (5 dk)

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Değer Ve Tutumları Belirleme Yöntemleri-Madde Kullanan Bireylere Karşı Tutumlar

Bağımlılık da oluşan stigmatizasyon konusunda farkındalık yaratmak

ARA (10 dk)

32.Oturum (10.00 – 10.50)

Bağımlılık ve rehabilitasyon 

Kendine yardım grupları

Bağımlılık konusunda rehabilitasyon sürecinde kendine yardım grupları konusunda farkındalık yaratmak

ARA(10 dk)

33.Oturum (11.00 – 11.50)

Teropotik topluluklar

Bağımlılık konusunda rehabilitasyon sürecinde Teropotik topluluklar konusunda farkındalık yaratmak

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

34.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

12 basamak programı

Bağımlılık konusunda rehabilitasyon sürecinde 12 basamak programı konusunda farkındalık yaratmak

ARA(10 dk)

35.Oturum (14.00 – 14.50) 

Zarar azaltma yöntemleri

Bağımlılık devam ediyor ise zarar azaltma yöntemlerini kullanmak konusunda farkındalık yaratmak

ARA (15 dk)

36.Oturum (15.00 -15.50)

Zarar azaltma yöntemleri

Bağımlılık konusunda rehabilitasyon sürecinde zarar azaltmayı konuşma becerisi kazandırmak

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.

 

  1. 7. GÜN PROGRAMI

 

37.Oturum (09.00 – 09.50)

Isınma (10 dk)

 

4. Gün İçin Geribildirim (5 dk)

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

2015 Bağımlılık Acil eylem planı

Toplumsal duyarlılık ve ülke politikalarının kavranması ve kendi sorumluluklarımız konusunda farkındalık yaratmak

ARA (10 dk)

38.Oturum (10.00 – 10.50)

2015 Bağımlılık Acil eylem planı

Toplumsal duyarlılık ve ülke politikalarının kavranması. 

ARA(10 dk)

39.Oturum (11.00 – 11.50)

2015 Bağımlılık Acil eylem planı

Toplumsal duyarlılık ve ülke politikalarının kavranması ve kendi sorumluluklarımız konusunu kavramak.

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

40.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

Tehlikeli travma, yanma noktası,

 

 

Profesyonellerin kendi biyo-psiko-sosyal sağlıklarını koruyabilmelerinin önemini fark etmelerini sağlamak.

ARA(10 dk)

41.Oturum (14.00 – 14.50) 

Yaşam içinde canlı ve sağlıklı kalabilme

Profesyonellerin kendi biyo-psiko-sosyal sağlıklarını koruyabilmelerinin önemini fark etmelerini sağlamak.

ARA (15 dk)

42.Oturum (15.00 -15.50)

Yaşam içinde canlı ve sağlıklı kalabilme

Profesyonellerin kendi biyo-psiko-sosyal sağlıklarını koruyabilmeleri için gelişimi konuşmak/tartışmak.

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.

 

  1. 8. GÜN PROGRAMI

43.Oturum (09.00 – 09.50)

Isınma (10 dk)

 

4. Gün İçin Geribildirim (5 dk)

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

 Bağımlılıkta kullanılabilecek ölçme değerlendirme araçları

Bağımlı bireyin bağımlılık derecesini ölçmeye ve terapi planı hazırlamaya yönelik ölçme ve değerlendirme araçlarını tanımayı sağlamak.

ARA (10 dk)

44.Oturum (10.00 – 10.50)

Bağımlılıkta kullanılabilecek ölçme değerlendirme araçları

Bağımlı bireyin bağımlılık derecesini ölçmeye ve terapi planı hazırlamaya yönelik ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.

ARA(10 dk)

45.Oturum (11.00 – 11.50)

Bağımlılıkta kullanılabilecek ölçme değerlendirme araçları

Bağımlı bireyin bağımlılık derecesini ölçmeye ve terapi planı hazırlamaya yönelik ölçme ve değerlendirme araçlarını değerlendirebilme becerisi kazandırmak.

 

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

 

46.Oturum (13.00 - 13.50)

Isınma (10 dk)

 

Bağımlılık konusunda önleme –tanıt & tedavi-rehabilitasyon alanlarına yönelik proje oluşturma

Katılımcıların çalıştıkları alanlarda bağımlılığı önleme ve rehabilitasyon alanlarında kendi projelerini oluşturabilmeleri için fırsat yaratmak.

ARA(10 dk)

47.Oturum (14.00 – 14.50) 

Bağımlılık konusunda önleme-tanı & tedavi-rehabilitasyon alanlarına yönelik proje oluşturma

Katılımcıların çalıştıkları alanlarda bağımlılığı önleme ve rehabilitasyon alanlarında kendi projelerini oluşturabilmeleri için fırsat yaratmak.

ARA (15 dk)

48.Oturum (15.00 -15.50)

Sunumlar

Proje önerilerinin tartışılması

Günün Özeti (10 dk)

Öğrenilen bilgilerin hatırlanması sağlanarak zihinde toparlamak.

Günün Değerlendirilmesi (10 dk) 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak.