Profesyoneller İçin Bağımlılık Eğitimi - 2 Gün (20 Saat)

Profesyoneller İçin Bağımlılık Eğitimi - 2 Gün (20 Saat)

Eğitimin Amacı: Profesyonellerin uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda bilgi düzeyini artırmak, çalıştıkları ortamda birey ve ailelere rehberlik etmelerini sağlamaktır.  

1. GÜN (9.30-13.00) (14.00-18.00)

KONULAR                                               AMAÇ

Açılış 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Eğitimin Tanıtımı 

Hedefleri ve deneysel öğrenme yöntemlerini tanıtmak

Ön değerlendirme

Bilgi ve tutum ölçmek

Isınma Oyunu Tanışma 

Katılımcıların birbirlerini tanımalarını sağlamak, kullanım konusunda deneyim kazanmalarına olanak vermek

Temel Kuralların Belirlenmesi 

Eğitimde kullanılan temel kuralların gözden geçirilmesini sağlamak

Katılımcıların Beklentileri/Bu Eğitimden Ne Beklenmeli? 

Genel olarak beklentileri ortaya koymak

ARA (15 dk)

Bağımlılık İle İlgili Kavram Ve Kuramlar

(Fiziksel, Psikolojik Ve Sosyal Etkiler, Epidemiyoloji)

Bağımlılık Ve Genetik (Bağımlılığın Etyolojisi) 

Bağımlılık hastalığı konusunda profesyonellerin bilgilenmelerini sağlamak 

 

 

ARA(15 dk)

Bağımlılık Süreci 

Bağımlılık sürecinin gelişimi konusunda bilinç oluşturmak

ÖĞLE ARASI  (60 dk)

Bağımlılık İçin Tanı Kriterleri

Tedavi Seçenekleri 

Bağımlılık hastalığının tanı kriterlerini öğrenmelerini sağlamak 

ARA (15 dk)

Değer Ve Tutumları Belirleme Yöntemleri-Madde Kullanan Bireylere Karşı Tutumlar 

Bağımlılık da oluşan stigmatizasyon konusunda farkındalık yaratmak. 

ARA (15 dk)

Bağımlılığı Etkileyen Faktörler 

Bağımlılığı Etkileyen Faktörler konusunda bilinç oluşturmak

 

 

 

Günün Özeti 

 

 

 

2. GÜN     (9.30-13.00) (14.00-18.00)

    KONULAR                                                   AMAÇ

Isınma Egzersizi

Katılımcıların konuya hazırlık yapmalarına olanak vermek

1. Gün İçin Geribildirim 

Programın sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Narkotik Maddeler 

Profesyonellerin bağımlılık yapıcı narkotik maddeleri tanımalarını sağlamak

ARA (15 dk)

Narkotik Kullanımında Yasal Boyut 

Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının yasal boyutu hakkında bilgi sağlamak

Risk Altındaki Gençleri Tanımak 

Duyarlılığın köklerinin topluma uzandığını göstermek, duyarlılığın sebep ve sonuçlarına göz atmak, bağımlılık eğitiminin hedef kitleye ulaşım aracı olarak kullanılmasını göstermek

ARA (15 dk)

Madde Kullanımı Olan Çocuğu Tanıma Yöntemleri Ve Testler 

Profesyonellerin bağımlılığı olan kişiyi tanımalarını sağlamak

Bağımlılığı önleme İlkeleri 

Profesyonellerin bağımlılığı önleme ilkelerini kavramaları

ÖĞLE ARASI (60 dk)

Madde Kullanımına Hayır Demek İçin Beceri Geliştirme Yöntemleri 

Gençlerin sağlıklarını korumalarını sağlayan becerileri geliştirme yöntemlerini göstermek. Örneğin; reddetme becerisini geliştirmek için örnekler sağlamak 

ARA (15 dk)

Riskli Kullanımdan Kaçınma/Zarar Azaltma 

Madde kullanımının yaygın etkileri konusunda duyarlılık kazanmalarını sağlamak

ARA (15 dk) 

Öğrencilere sunum yaparken dikkat edilecekler ve etkili sunum teknikleri

Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bilgi sağlamak

Okullarda uygulanabilecek projeler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı 

Bağımlılık ile ilgili alınacak önlemler konusunda fikir paylaşmak

Geri Bildirim ve Değerlendirme 

Eğitimin sürekli değerlendirilmesine olanak sağlamak

Son Test 

Bilgi ve tutum ölçmek ve eğitimin değerlendirilmesini sağlamak

Kapanış Töreni Ve Sertifikaların Dağıtımı