Mındfulness Temelli Stres Azaltma Programı

Mındfulness Temelli Stres Azaltma Programı

MİNDFULNESS TEMELLİ STRES AZALTMA PROGRAMI

-MBSR-

EĞİTİMCİ: DOÇ.DR AYSEL KARACA

 

 

MİNDFULNESS NEDİR?:

Mindfulness’ın Türkçe’de karşılığı “farkındalık”, İngilizce karşılığı “zihindelik, zihin dolu olmak, Çincedeki karşılığı “bedenimle, kalbimle, zihnimle şu anda evimdeyim” dir. Mindfulness kavramını en kapsamlı açıklayan Çince kelime karşılığı olduğu görülmektedir.  Mindfulness temelli programların kurucusu olan Prof.Dr. Jon Kabat- Zinn’e göre mindfulness; “bilinçli olarak şimdiki an içinde ve yargılayıcı olmadan belirli bir şekilde dikkati yönlendirme becerisidir” şeklinde tanımlar.

Kısaca Mindfulness;

 • Şimdiki an’ın farkındalığı…
 • Bir zihin yolculuğu…Alışık olduğu gibi problem çözmeye çalışmadan..
 • Dikkat kası/beyin kası geliştirme egzersizi
 • Zihnin, kalbin, bedenin an’da üstüste gelmesi…
 • Şu anda her ne varsa değiştirmeye çalışmadan orada kalabilmek

MİNDFULNESS NE DEĞİLDİR?

 • Bir ritüel değildir, bir dine ait bir felsefe değildir, her zaman herkes tarafından uygulanabilen bir hayat pratiğidir.
 • İyi düşünelim iyi olsun gibi bir olumlama felsefesi değildir, olanı olduğu gibi görebilme becerisidir.
 • Mindfulness pratiklerinin rahatlatıcı özelliği olsa bile temelde bir rahatlatma çalışması değildir.
 • Hiçbir şey düşünmeme pratiği hiç değildir. Tam tersi düşünceleri yargılamadan ve düşünceler tarafından sürüklenmeden düşünceleri izleme becerisidir.

MBSR PROGRAMI

Mindfulness temelli uygulamalardan ilki 1979 yılında Prof. Dr. Jon Kabat Zinn tarafından oluşturulmuş olan Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) 8 haftalık bir grup programıdır.  Program birçok ülkede hastanelerde, okullarda, işyerlerinde, ebeveynlerde yaygın olarak öğretilmekte ve kullanılmaktadır. MBSR’ın güçlü yanı bilimsel açıdan desteklenmiş olmasıdır.

BİLİMSEL KANITLAR

40 yılı aşkın süredir yapılan araştırmalarda düzenli yapılan mindfulness pratiklerinin beyinde yapısal ve işlevsel değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte;

 • Stres ve yaşam zorluklarını yönetebilme ve kabul etme
 • Zorlayıcı durum ve duygularla kalabilme
 • Duyguları düzenleyebilme becerisi geliştirme,
 • Duygusaltepkisellikte azalma
 • Bağışıklık sisteminde olumlu ölçülebilir değişikler
 • Kronik ağrının neden olduğu acı, stres ve tükenmişliği azaltma
 • İyilik halini sağlama, sürdürebilme
 • Dikkat becerileri geliştirme
 • İlişki sorunlarında olumlu sonuçlar vb. elde edilmiştir.

 

EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Eğitimci EAMBA (Avrupa Mindfulness Eğitmenler Derneği) tarafından onaylıdır.
 • Eğitimci uluslararası akredite MBSR eğitmenidir.
 • Program ZOOM üzerinden ONLİNE olarak yürütülecektir.
 • Program haftada bir gün 2.5 saat ve +1 gün “sessizlik gününden” oluşmaktadır.
 • Katılımcılarla MBSR el kitapçığı ve ses kayıtları paylaşılacaktır.
 • Programa kayıt öncesi “ÖN GÖRÜŞME”yapılması gerekmektedir.
 • Programı tamamlayan katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip“Katılım Belgesi “verilecektir.
 • Alınan belge MBSR eğitmeni olma ön koşulunu karşılamaktadır.
 • Bu programın katılımcısı olmak için herhangi bir ön koşul yoktur. Günlük yaşamda zorlayıcı duygu ve durumları daha iyi yönetmek isteyen herkese açıktır.
 •  İçinde bulunduğumuz bu süreçte yaşamsal zorluklarla başa çıkabilmek için MBSR programı size iyi bir yol sunabilir. 

 

OTURUM İÇERİĞİ

TARİHLER

1.OTURUM

Farkındalıgˆı kes¸fetmek, otomatik pilottan çıkmak

26 EKİM 2021 SALI

Saat:19.00

2.OTURUM

Kendimize ve dünyaya bakıs¸ /algılar

02 KASIM 2021 SALI

Saat:19.00

3.OTURUM

Bedende yas¸amak

09 KASIM 2021 SALI

Saat:19.00

4.OTURUM

Stres ve stresi farkındalıkla kars¸ılamak

16 KASIM 2021 SALI

5.OTURUM

Stres tepkisi ve stres arttırıcı düs¸üncelerle ugˆras¸mak

23 KASIM 2021 SALI

6.OTURUM

Farkında iletis¸im

30 KASIM 2021 SALI

Sessizlik günü

Derin bir varolus¸ farkındalıgˆı

5 KASIM 2021 PAZAR

7.OTURUM

Kendine özen göstermek

7 ARALIK 2021 SALI

8.OTURUM

Veda ve yeni bir bas¸langıç

14 ARALIK 2021 SALI

 

*Ön görüşme rezervasyonu, kayıt ve detaylı bilgi için 0555 052 13 03 numaralı telefonu arayabilirsiniz

DOÇ. DR. AYSEL KARACA

Doç. Dr. Aysel KARACA, lisans eğitimini 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesinde tamamlamıştır.   Yüksek lisans ve doktora eğitimini psikiyatri hemşireliği bilim dalında yapmıştır. 4.5 yıl klinik deneyimi olan Karaca, 2001 yılından beri Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TERA DANIŞMANLIK kurucu ortaklarından biridir ve aynı merkezde psikoterapist ve eğitmen olarak çalışmaktadır.

Aysel KARACA, 2018 yılından itibaren Düzce Üniversitesi Hastanesinde infertilite Stres azaltma polikliniğini kurmuş ve haftada bir gün infertilite tanısı almış hastalar ile bireysel, çift ve grup terapilerini yüz yüze ve online olarak yürütmektedir. İnfertil kadınlar ile yaptığı bilişsel davranışçı grup terapisi uygulamaları akademik platformlarda iki farklı ödüle layık görülmüştür.  

Uluslarası sertifikaya sahip Bilişsel Davranışçı Terapi, Pozitif Psikoterapi, Kabul ve Adanmışlık Terapisi gibi çeşitli terapi eğitimlerini tamamlamıştır ve aynı zamanda Mindfulness Temelli Stres Azaltma programı akredite eğitmenidir.