Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ


Bu eğitimin amacı Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektedir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Programın 120 saatlik kısmı teorik ve metodolojik çalışma ve 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını içerir. Yedi ayrı modül şeklinde (Cumartesi-Pazar) zoom ortamında verilmektedir. Ayrıca 20 saatlik intervizyon çalışması, 30 saatlik literatür, kitap okuma ve yazılı ödevleri içerir. Süreç sonunda yazılı ödev teslimi ve sözlü sınav uygulaması vardır. Eğitimi veren eğitmen hoca Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.  (http://positum.org/training/trainers/). Öngörülen Eğitim içeriği şu şekildedir:

Eğitim İçeriği

Modül Adı

Modül İçeriği

1. Modül

Pozitif Psikoterapiye Giriş ve Denge Modeli

 

 1. Pozitif psikoterapinin temelindeki üç prensip
 2. İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı: çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozukluların pozitif fonksiyonu
 3. Trans-kültürel yaklaşım: Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.
 4. Denge Modeli ve yaşamın dört boyutu (Beden, İş, İlişki, Maneviyat)
 5. Birincil ihtiyaçlar ve yetenekler
 6. Başa çıkma davranışları

2. Modül

Temel Çatışma ve Aile Kavramları

 

 1. Birincil (Sevme) ve ikincil (Bilme) yeteneklerin gelişimi
 2. Anahtar Çatışma (Nezaket ve dürüstlük yetenekleri arasındaki çatışmanın çözümlenmesi)
 3. Pozitif psikoterapide çatışma dinamiği
 4. Çatışma çözümünün 5 aşaması
 5. Erken dönem ilişkileri, geçmiş dörtlü model boyutları ve şimdiki ilişki modelleri

3. Pozitif Psikodinamik

 1. Temel ihtiyaçları karşılama yolu olarak çatışmalar ve semptomlar
 2. Semptomların pozitif işlevleri
 3. Pozitif psikoterapi müdahaleleri
 4. Hikâye, mizah ve metafor kullanımı

4.Modül

Çatışma Çözmede ve Danışmanlıkta Beş Basamak

 1. Gözlem (Pozitif tutum ile anlama)
 2. Envanter (Bilgi toplama ve soru sorma)
 3. Durumsal cesaretlendirme
 4. Sözelleştirme: Çözüm yolları ve kararlar

5.   Amaçları genişletme, gelecek vizyonu

5. Modül

Kendini Keşfetme

6. Modül

Pozitif Psikoterapi Uygulaması ve

Terapist-Danışan İlişkisi

 1. Terapide beş adımın kullanılması
 2. Mikro ve makro travmaların iyileştirilmesinde Pozitif Psikoterapi
 3. Pratik egzersizler
 4. Ev çalışması verme

7.Modül

Danışan-Danışman ilişkisinde uygulama örnekleri ve sınav

 

 1. Mikro ve makro travmalar
 2. Kendi kendine yardım
 • 1 gün için eğitim 10 akademik saatten oluşur ve devam zorunludur.

İlgili Web Adresi: http://www.positum.org/files/training_standards_eap_standard_01_16.pdf

Eğitmen : Doç. Dr. Tuğba Sarı (Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği Master Eğitmeni)

 

Kimler Katılabilir: Ruh Sağlığı Hizmeti Veren Profesyoneller

Üniversitelerin Psikoloji, Tıp, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi ve Aile Terapisi bölümlerinden lisans mezunu olmak ve/veya Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler ve Aile Terapisi dallarında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

 

Kontenjan: Eğitimde katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır. Kayıt için başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

 

Eğitim Tarihleri: Eğitim Cumartesi-Pazar Günleri 09:30-17:30 saatleri arasında her gün 10 akademik saat olacak şekilde yapılacaktır. Modüllerden bir tanesi 30 saat olarak Cuma-Cumartesi-Pazar günlerinde düzenlenecektir. Eğitimin % 90’nına devam zorunludur

 1. Modül: 25-26 Şubat 2023
 2. Modül: 25-26 Mart 2023
 3. Modül: (günler sonra belirlenecektir) Nisan 2023
 4. Modül: 27-28 Mayıs 2023
 5. Modül: 16-17-18 Haziran 2023
 6. Modül: 29-30 Temmuz 2023
 7. Modül: 16-17 Eylül 2023

 

Sertifikasyon: Temel eğitimi ve gerekli çalışmaları (ödev teslimi ve sözlü sınav dahil olmak üzere) başarı ile bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar. Dünya derneğine sertifika ücreti için katılımcı tarafından 75 EURO ödeme yapılır.

 

Eğitim Ücreti: Eğitim ücretleri her modül öncesinde alınmaktadır. Toplu ödemelerde %10 indirim ya da 2 taksit seçeneği bulunmaktadır.

Kayıt: tera.danisma@gmail.com

Bilgi ve İletişim: 0555 052 13 03

 

 

POZİTİF PSİKOTERAPİ HAKKINDA

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır.

Pozitif Psikoterapinin yüksek oranda etkin olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmıştır ve eğitim yönelimli enstitüsü (Wiesbaden Psikoterapi Akademisi) doktorların, psikologların ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimi için Almanya tarafından verilen eyalet lisansı almıştır.

Pozitif Başlama Noktası: Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı vardır. Pozitif terimi, genelde günlük yaşamda ahlak kategorisi gibi kullanılır ve pozitifin sadece olumluyu ifade ettiği düşünülür. Oysa Pozitif Psikoterapide bu terim, ilave bir anlam almaktadır. Orijinal kullanımında (Latince positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder.  Başka bir deyişle her gerçekliğin içinde olumsuz yanlar ve olumlu yanlar olduğunu işaret etmektedir. Psikoterapi açısından bakıldığında ise, gerçek ve var olan şeylerin sadece çatışmalar ve hastalıklar olmadığı, her insanda doğuştan varolan yetenekler de bulunduğuna inanılmaktadır. Pozitif Psikoterapide kişide var olan semptomlar, rahatsızlıklar; gerçek yetenekler vurgulanır ve danışanı terapiye getiren semptomlar pozitif olarak yeniden yorumlanır.  Örneğin, depresyon, yalnızca “pasif bir tavırla bunalma duygusu” olarak ele alınmaz. Depresyon aynı zamanda “derin bir duygusallıkla tepki verebilme yeteneğini” de yansıtır. Benzer bir şekilde yalnızlık korkusu yalnızca “kendi kendine idare etmekte yetersizlik” değil, aynı zamanda “diğer insanlarla ilişki kuma ihtiyacının kuvvetli bir ifadesi” olarak ele alınmaktadır. Pozitif Psikoterapide narsisizm, paranoya, hastalık hastalığı, saldırganlık vb. spesifik bazı sorunlar için spesifik pozitif yorumlar önerilmektedir.

ULUSLARARASI ENSTİTÜLER

Tüm PP enstitülerinin ortak amacı; bireylerin, ailelerin ve grupların fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi sağlığını sağlamak ve farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü sağlamaktır.

1. Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi (WAPP), ana organizasyondur ve tüm dünyada bulunan PP ana merkezlerinin koordine eder. Resmi olarak kayıtlı olan, çıkar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak PP’nin ilgi alanlarının uluslararası düzeyde temsilcisidir. (www.positum.org)   

WAPP, PP’nin teori, metod ve uygulamasını desteklemektedir. Pek çok farklı ülkede psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanlarında çalışan profesyonelin mezuniyet sonrası eğitimi ile üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca WAPP, PP’nin farklı boyutlarını içeren çalışma grupları, konferanslar ve seminerler organize eder; kültürlerarası teorilerin, tekniklerin ve araştırmaların paylaşımını amaçlar.

Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası terapist eğitimi verme belgesine sahiptir. İlgili bilgiye http://www.europsyche.org adresinden ulaşılabilir

2. Ulusal Merkezler

Şu anda ulusal PP merkezleri ABD, Almanya, Avusturya, Bolivya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İsviçre, Kazakistan, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna’da bulunmaktadır.

POZİTİF PSİKOTERAPİ’DE EĞİTİM

Pozitif Psikoterapide Temel Eğitim ve master Eğitimi olmak üzere iki eğitim bulunmaktadır. Detaylar ilgili web sayfasında incelenebilir. Temel asama 200, yüksek lisans/master aşaması 885 saatlik PP eğitimini içermektedir. Buna teori, kişisel deneyimler ve supervizyon da dâhildir. Bu aşamalar Avrupa Psikoterapi Sertifikası kalite standartlarını karşılamaktadır.

ÖZEL ALANLARDA EĞİTİM

Farklı ulusal merkezler, psikosomatik tıp, aile terapisi, evliliğe hazırlık, kayıp ve yas, psikotravmatoloji, kültürlerarası konular ve iş idaresi gibi özelleşmiş alanlar için de eğitim programları sunmaktadır. Daha fazla bilgi bu merkezlerden elde edilebilir.

EĞİTMENLER İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

PP eğitmeni olmak isteyenler için yıllık uluslararası eğitim seminerleri verilmektedir. Bu eğitim sertifikalandırılmaktadır ve yeni teori ve metotların gelişimi ve aynı zamanda organizasyonlar ve lisanslandırma konuları ile ilgilenmektedir.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLAR

Yazar: Prof. Dr. Nossrat Peseschkian

 1. Pozitif Aile Terapisi
 2. Günlük Yaşamın Psikoterapisi
 3. Doğu Hikayeleri ile Psikoterapi
 4. Eğer Daha Önce Sahip Olmadığın Bir Şey İstiyorsan Daha Önce Yapmadığın Bir Şey Yapmalısın
 5. Pozitif Psikoterapiye Giriş.